Όλες οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο 23 &24 Απριλίου είναι διαθέσιμες εδώ:

«Παρουσίαση και Οργάνωση των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» – Κωνσταντίνα Δημητρακά

«Παρουσίαση του Επιμορφωτικού -Εκπαιδευτικού-Ενημερωτικού Υλικού, Οδηγού Επιμορφωτή και Προγράμματος Σπουδών Επιμόρφωσης» – Ζαχαρούλα Σμυρναίου

«Παρουσίαση των αρχών κανόνων και μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων» – Ζαχαρούλα Σμυρναίου

«Ανάπτυξη Συστήματος Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωσης Και Ενημερωτικής Πύλης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» – Μιχάλης Παρασκευάς

«Παρουσίαση Ενημερωτικής Πύλης της Πράξης – Παρουσίαση Πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωσης -Παρουσίαση Ενιαίας Φόρμας Καταγραφής Περιστατικών Σχολικής Βίας – Παρουσίαση ερωτηματολογίου για την Περιοδική Εκτίμηση του Φαινομένου»Αγγελική Κομιανού – Αντωνία Σταυροπούλου

«Παρουσίαση Οδηγού Διαχείρισης Περιστατικών Σχολικής Βίας» – Μαρία Μουσμούτη

«30 βήματα για τη διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού» – Κωνσταντίνα Δημητρακά

«Ο ρόλος του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των σχολείων στην πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» – Έφη Μπάρλου

0 Comments

Forgot your details?