Διημερίδα: Πολιτικές για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, Αλεξανδρούπολη 4 -5/12/2016

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENABLE – ΕνΔυναμώνοντας τα Παιδιά, Αντιμετωπίζοντας τον εκφοβισμό

1-2 Απριλίου 2016: Έκθεση Εικαστικών Έργων από παιδιά με θέμα: «Καλύτερος Κόσμος»

Forgot your details?