Οι καλές πρακτικές προκειμένου να αναρτηθούν στη σελίδα θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Τίτλο
  • Σύντομη Περιγραφή
  • Χαρακτηριστική Εικόνα (προαιρετικά)
  • Όνομα σχολείου, εκπαιδευτικού κ.α.
  • Συνοδευτικό Υλικό (.doc, .pdf, video, url κλπ.)
  • URL για περισσότερες πληροφορίες (προαιρετικά)
  • Στοιχεία επικοινωνίας (σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και για ειδοποίηση ανάρτησής του)
  • Λέξεις κλειδιά πχ.: Λεκτική κακοποίηση
  • Οι ΕΣΥΔΠ αξιολογούν τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται από τις ομάδες ΟΔΠ στις σχολικές μονάδες και τις προωθούν για ανάρτηση στην ενότητα αυτή. Η αξιολόγηση των καλών πρακτικών θα αποτυπώνεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων των ΕΣΥΔΠ.

Forgot your details?