Παράταση Β’ κύκλου επιμόρφωσης

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 4965/29-06-2015 εγκυκλίου, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της επιμόρφωσης μελών ΟΔΠ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ) στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,...

Διαβάστε περισσότερα...

Προσωρινή απενεργοποίηση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους θα διακοπεί προσωρινά η λειτουργία της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η διακοπή θα γίνει σήμερα 9/7/2015 από τις 15:30 έως 15:45 .

Διαβάστε περισσότερα...

Forgot your details?