Το Απολογιστικό Συνέδριο της 16 Οκτωβρίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την Υπηρεσία Ζωντανών Μεταδόσεων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στο σύνδεσμο http://vod-new.sch.gr/live/ .

Τίτλος μετάδοσης: Απολογιστικό Συνέδριο των πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» στους ΑΠ1, 2 & 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015
Ώρα Έναρξης: 10:00
Ώρα Λήξης Μετάδοσης: 16:00

0 Comments

Forgot your details?