Ανακοίνωση ολοκλήρωσης έργου

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το υποέργο ‘Ανάπτυξη συστήματος εξ’αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης- Υλοποίηση της επιμόρφωσης και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού’ με κωδικό ΟΠΣ 448089 ,στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει ολοκληρωθεί.

Υπηρεσίες  υποστήριξης δεν παρέχονται πλέον. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα με την κυρία Μαρία Φαϊτάκη ( mfaitaki@minedu.gov.gr ) και την κυρία Τσελήκη (ctseliki@minedu.gov.gr ).

Forgot your details?