Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε σε σύναψη συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς ώστε να υπάρξει ευρύτερος συντονισμός και αξιοποίηση όλων των δομών για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς που συμμετέχουν, έως σήμερα, στη θεσμική δικτύωση είναι:

  • ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ),
  • η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Π.& Α. Κυριακού»,
  • «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,
  • το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού,
  • η Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού «ΕΛΙΖΑ» και
  • το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, αποστέλλονται οι δράσεις των προαναφερθέντων φορέων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους με σκοπό την άμεση και απρόσκοπτη συνεργασία όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αρ. πρωτ. 1177/21-04-2016 έγγραφο για την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής και του εκφοβισμού στο πλαίσιο συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με εξωτερικούς φορείς

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» – Εργαλεία πρόληψης και ευαισθητοποίησης (pdf)

Δράσεις ΕΛΙΖΑ (pdf)

Δράσεις Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. Κυριακού (pdf)

Δράσεις ΟΚΑΝΑ για το σχολικό εκφοβισμό (pdf)

Στοιχεία επικοινωνίας ΟΚΑΝΑ (pdf)

0 Comments

Forgot your details?