Ανταποκρινόμενοι στα ερωτήματα τις ελληνικής κοινωνίας και την αγωνία που βιώνουμε αυτές τις μέρες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα θέματα της Σχολικής βίας και του Εκφοβισμού τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο υπάρχει ένα παρελθόν, ένα παρόν και βέβαια μία προοπτική σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και επιστημονικής κατάρτισης.

Το Υπουργείο Παιδείας κατανοώντας τις ανάγκες της εποχής μας δημιούργησε το 2012 το «Παρατηρητήριο για την Πρόσληψη της σχολικής βίας και του Εκφοβισμού», προκειμένου να καταγράψει και να συγκεντρώσει τα περιστατικά βίας, έτσι ώστε να αναπτυχθούν άμεσα προληπτικές και παρεμβατικές πρακτικές για την αντιμετώπιση αλλά και την μείωση του προβλήματος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις βίας που καταγράφονται υψηλά ποσοστά (π.χ. λεκτική βία, απειλή για σωματική βλάβη, συγκρούσεις στο σχολικό χώρο).

Στη συνέχεια, το 2013, δημιουργήθηκε η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, η οποία με ρόλο επιστημονικό, υποστηρικτικό και συμβουλευτικό για τα θέματα σχολικής βίας, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελώντας τον εγγυητή του επίσημου και ορθού λόγου για την επιστημονική τεκμηρίωση και το υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η υλοποίηση του έργου, που εκπονείται. Ήδη έχουν ξεκίνησει δράσεις και καλές πρακτικές ακτινωτά σε κάθε περιφέρεια, της Χώρας.

Θεμελιακό στόχο αποτελεί η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και αντιμετώπιση του προβλήματος προκειμένου να γνωστοποιήσουμε πτυχές του για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπισή του, πριν αυτό αποτελέσει ανεπίστρεπτη απειλή. Υπό το φως αυτού του πλαισίου η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς προσβλέποντας στην ενίσχυση των δράσεων που η ίδια διενεργεί καθώς και στην, κατά το δυνατό, μεγαλύτερη και πραγματική ανάδειξη όψεων του προβλήματος της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

0 Comments

Forgot your details?