Σε εξειδίκευση των διαδικασιών που ορίζονται στην εγκύκλιο 6607/31-08-2015 σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε η «Φόρμα Καταγραφής Περιστατικών Σχολικής Βίας».

 

Στην υπηρεσία αυτή κάθε μέλος του Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σχολικής Βίας έχει τις παρακάτω δυνατότητες ανάλογα με το ρόλο του.

ΟΔΠ

Τα μέλη ΟΔΠ κάθε σχολείου, καταγράφουν στην υπηρεσία περιστατικά που έχουν συμβεί στο σχολείο που ανήκουν.

Η διαδικασία είναι απλή, συμπληρώνοντας μια φόρμα με συγκεκριμένες ερωτήσεις και πατώντας «Υποβολή».

Επίσης έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν όλα τα περιστατικά που έχουν καταγράψει για το σχολείο τους.

ΠΟΔΠ

Τα μέλη ΠΟΔΠ μπορούν μέσα από την υπηρεσία να βλέπουν όλα τα περιστατικά σχολικής βίας που έχουν καταγραφεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση

που ανήκουν είτε σε κάποιο συγκεκριμένο σχολείο ευθύνης τους.

ΕΣΥΔΠ

Τα μέλη ΕΣΥΔΠ μπορούν μέσα από την υπηρεσία να βλέπουν όλα τα περιστατικά σχολικής βίας που έχουν καταγραφεί στην Περιφέρειά τους είτε σε κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Διεύθυνση της αρμοδιότητάς τους.

Ο σύνδεσμος προς την υπηρεσία είναι:

https://stop-bullying.sch.gr/katagrafi/

Χρήσιμα έγγραφα, οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες καθώς και σχετικές ανακοινώσεις μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://stop-bullying.sch.gr/forma-katagrafis-peristatikwn

 

0 Comments

Forgot your details?