Στο πλαίσιο των ετήσιων καθηκόντων τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν ήδη υποστηρίξει και ενθαρρύνει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών στην υλοποίηση προγραμμάτων.
Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί είναι η ομάδα εκείνη που καθημερινά επωμίζεται το βάρος των συγκρούσεων και γενικότερα των απαιτήσεων της τάξης.
Η παρατήρηση των σχέσεων και του τρόπου που εκδηλώνονται εντός του σχολικού περιβάλλοντος και η παρέμβαση για τη βελτίωση του τρόπου αυτού μπορεί να υποστηριχθεί και μέσα από καλές πρακτικές και εργαλεία.
Για το λόγο αυτό προτείνεται εκπαιδευτικό υλικό ώστε να αναπτυχθεί σε μάκρος χρόνου μια συνολικότερη κουλτούρα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας στο σχολείο.

Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου,

http://naigaiou.pde.sch.gr/pde

βρίσκεται αναρτημένο το υλικό αυτό, στη στήλη του Παρατηρητηρίου (στην οθόνη δεξιά) για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, στο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/folderview?id=0B_9piHSvkNcDcFlwbXJORnZfTU0&usp=sharing

Για οποιαδήποτε υποστήριξη σχετικά με το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης του σχολείου καθώς και για τη διαχείριση σχετικών περιστατικών οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν:

  • με το “Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου” με υπεύθυνο τον κ. Μιλτιάδη Σακελλαρίου και
  • με την υπεύθυνη ΣΣΝ Δωδεκανήσου κ. Όλγα Βλάχου
  • με το  Δίκτυο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Ν. Κυκλάδων
    http://diktyokyklades.blogspot.gr/
  • με το  Δίκτυο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Ν. Δωδεκανήσου,
    http://diktyododekanisa.blogspot.gr.
0 Comments

Forgot your details?