Στη δράση αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού συμμετέχουν πλέον και τα νηπιαγωγεία. Μπορούν να συνδέονται με τους επίσημους λογαριασμούς των νηπιαγωγείων στη φόρμα καταχώρισης για να δηλώσουν τα μέλη ΟΔΠ που θα συμμετάσχουν.

0 Comments

Forgot your details?