Απολογιστικό Συνέδριο Πράξης Αντιμετώπισης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Δήλωση συμμετοχής

Φόρτωση χάρτη...

Ημερομηνία/Ώρα
16/10/2015
09:00 - 17:00

Τοποθεσία
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων


Στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, 2 και 3», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» πρόκειται να υλοποιηθεί απολογιστικό συνέδριο την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 2015 και ώρα 9:00 – 17:00, στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly» του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι).

Για τη συμμετοχή στο απολογιστικό συνέδριο καλούνται:

  •  τα μέλη των τριμελών Επιτροπών Συντονισμού Δράσεων Πρόληψης (ΕΣΥΔΠ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  •  τα μέλη των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  •  οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00 .

 

Περισσότερες Πληροφορίες (Απόφαση, ΑΔΑ:7ΡΚΦ465ΦΘ3-Ο8Β )

 

Υποβολή συμμετοχής

Οι υποβολές συμμετοχής είναι διαθέσιμες μόνο για τα μέλη ΕΣΥΔΠ, ΠΟΔΠ και τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Log in with your credentials

Forgot your details?