Οδηγίες για την Εφαρμογή Έκδοσης Κλειδαρίθμων Ερωτηματολογίων

Σε εξειδίκευση των διαδικασιών που ορίζονται στην εγκύκλιο 6607/31-08-2015 σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η Εφαρμογή Έκδοσης Κλειδαρίθμων Ερωτηματολογίων.

Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης, μεταβείτε στα Έγγραφα βοήθειας , Οδηγίες έκδοσης κλειδαρίθμων ερωτηματολογίων.

Log in with your credentials

Forgot your details?